จุดเด่นของโปรแกรม (Program Feature)
- คุณสามารถใช้เวบแคมของคุณในหลายๆ โปรแกรมได้ในเวลาเดียวกัน
- ใส่ข้อความเพิ่มในหน้าต่างเวบแคมของคุณ
- ใส่แอนนิเมชันเพิ่มในหน้าต่างเวบแคมของคุณ
- แสดงวันที่และเวลาในหน้าต่างเวบแคมของคุณ
- ใส่ CGI กราฟฟิก (เช่น ไฟ, น้ำ เอฟเฟก) เช่น คุณสามารถทำเหมือนกับหิมะตกในบ้านของคุณได้.

ดาวโหลด

0 ความคิดเห็น